Şarkikaraağaç Turizm Meslek Yüksekokulu, Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde 05.03.2013 tarihinde kurulmuştur.

2016/2017 eğitim öğretim döneminde ilk öğrenci alımını gerçekleştirmiştir.

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7141 Numaralı Kanun” ile şehrimizde Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi kurulmuş olup, yüksekokulumuz Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesine dahil edilmiştir.

 

2018&2019 eğitim öğretim yılında yeni kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde Otel , Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık programı olarak halen faaliyetini sürdürmektedir.